وظيفه همه دستگاه ها، حمايت و پشتيباني از جوانان به ويژه نخبگان عزيز کشور است. 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري، ظهر روز چهارشنبه، عبدالعظيم رضايي، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير در ديدار با دانشجوي نخبه و مخترع ملايري عنوان کرد: جوانان ايراني ذهني بسيار پويا و پرسشگر دارند و اين وجه تمايز بارز جوانان ايراني با ساير نقاط دنياست.

وي با اشاره به اينکه در تمامي شهرها و روستا جوانان نخبه وجود دارد عنوان کرد: وظيفه همه دستگاه ها حمايت و پشتيباني از اين جوانان عزيز کشور است. 

وي به آمار بالاي نخبگان ايراني در سطح جهان اشاره و افزود: بايد شرايطي فراهم شود تا بتوانيم از اين عزيزان در کشور خودمان استفاده نمود و از فرار نخبگان جلوگيري نماييم.

منبع:  www.malayer-hm.ir