هنر تزئینی منبّت یکی از زیباترین و پرارزش ترین آثار دستی هنرمندان استان همدان به شمار می آید.

 

نگاه به آثار هنرمندان این رشته که زیبایی های طبیعت را به صورت طرح ها و نقوش مختلف روی چوب، کنده کاری کرده اند بیان این واقعیت است که هنر منبت کاری در این استان، پیشینه ای دیرینه دارد.
در استان همدان به علت وجود درختان فراوان و مساعد گردو ، صنعت منبت کاری در شهرستان های تویسرکان ، ملایر و نهاوند رواج دارد .
با توجه به این که ۸۰ درصد منبت‌کاران استان همدان از جمعیت روستایی است،برپایی نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند بازار فروش مناسبی برای تولیدات آنان باشد. یکی دیگر از نتایج ارزشمند این اقدام هم جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست.
روستاهای حاجی آباد ، سامن ، اشترمل ، دهنو آورزمان ، عین آباد ، مبارک آباد ، سید شهاب و کاج بسیاری از هنرمندان منبت کار استان را در دل خود جای داده است.
حالا توسعه صنعت مبل و منبت به اسدآباد هم رسیده است و آنها امیدوارند در این بازار برای خود جایگاهی بیابند.

 

منبع: http://www.iribnews.ir/