زیباترین لبخند کودکان در راهپیمایی 22 بهمن با نماد تبلیغاتی ملایر گشت🎈


🎁با یک پکیج عالی از جوایز🎁
1- بلیط سینما بهمن به تعداد اعضای خانواده 
2- هدیه تبلیغاتی ملایرگشت
3- یک هدیه اختصاصی (کاری از دکوشلف از مشتریان خوب ملایرگشت)
4- یک مصاحبه اختصاصی با کودک برنده و نشر در کانال و سایت و صفحه های اجتماعی ملایرگشت 
5- طراحی چهره کودک (کاری از سیاه قلم مشتری خوب ملایرگشت )💐
 

سه نفر از شرکت کنندگان که عکس آنها بازدید کننده بیشتر داشته باشد برندگان ما خواهند بود 

نفر اول: پکیچ کامل بالا را دریافت خواهند کرد

نفر دوم : هدیه اختصاصی دکوشلف -هدیه تبلیغاتی ملایرگشت - بلیط سینما بهمن به تعداد اعضای خانواده

نفر سوم : هدیه اختصاصی دکوشلف - هدیه تبلیغاتی ملایرگشت 

و عکس هر سه برنده در صفحات اجتماعی ملایرگشت نشر داده میشود