جلسه ستاد شاهد و ايثارگر آموزش و پرورش ملایر با حضور رییس بنیاد شهید و رییس آموزش و پرورش شهرستان و سایر اعضای ستاد شاهد با موضوع ارتقا و تقویت سطح تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر در مدارس شاهد برگزار شد.

 

به گزارش بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ملایر چهارشنبه هشتم دی ماه" جلسه ستاد شاهد و ايثارگر آموزش و پرورش ملایر با حضور رییس بنیاد شهید و رییس آموزش و پرورش شهرستان و سایر اعضای ستاد شاهد با موضوع ارتقا و تقویت سطح تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر در مدارس شاهد برگزار شد.

 

منبع: http://khabarfarsi.com