جلسه كميته ترويج  فرهنگ ايثار وشهادت با حضور فرماندار شهرستان ملایر،امام جمعه و  روسای ادارات عضو کمیته و رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ملایر در فرمانداری برگزار شد.

 

به گزارش بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ملایر سه شنبه هفتم دی ماه" جلسه كميته ترويج  فرهنگ ايثار وشهادت با حضور فرماندار شهرستان ملایر،امام جمعه و  روسای ادارات عضو کمیته و رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ملایر در فرمانداری برگزار شد.

 

منبع: http://khabarfarsi.com