این کلیپ سال گذشته با همت دوستان هنرمندم ساخته شد. خوانندگی و نوازندگی در استودیویی در تهران انجام شد و تصویرگذاری در ملایر.

 

حفظ لهجه ها، گویش ها و زبان ها در اقوام مختلف ایرانی امروز یک ضرورت است. چرا که مجموعه آنها فرهنگ و تمدن ما را تشکیل می دهند، یعنی فاخرترین داشته ما در جهان دیروز، امروز و فردا.

بعضی ها فکر می کنند به محض فاصله گرفتن از روستا یا شهرشان و حضور در کلانشهرهایی مانند تهران، باید لاک غلط گیر به دست گرفته و منکر هرچیزی شوند که نشان دهنده روستایی بودن یا شهرستانی بودن آنهاست!

برخی دیگر - متاسفانه - با اقامت چندصباحی در کشوری دیگر، به کلی اصالت ایرانی خود را انکار کرده و طوری رفتار می کنند که انگار، نام این سرزمین بزرگ، پرآوازه و نجیب را حتی یکبار هم نشنیده اند!

این کلیپ را تقدیم می کنم به همه عاشقان وطن، ایران عزیز؛ و همشهریان باصفایم در ملایر و همه کسانی که حتی برای یکبار، شیره و انگور و گردو و کشمش ملایر ما را نوش جان کرده اند. خطه ای که به نام کریم خان زند - اجداد پدری ما - مشهور است.

لازم می دانم از صدای خوش دوست خواننده ام سعید باقری علی آبادی، زحمات گروه هنری تحت نظر او، همشهری ام حسینی تبار که زحمت تصویرگذاری را تقبل کرد، دوست فیلمسازم حمید علیخانی و بر و بچه های خوب جمعیت فرهنگی اجتماعی صبح ملایر تشکر کنم.

سپاس ویژه هم از دوست جوان و حقوقدان متعهد و باکفایت محمود آصفی که خدمات ارزشمندش در این جمعیت مردم نهاد، خوش می درخشد.

 حمیدهنرجو