نشریات استانی در نمایشگاه مطبوعات رنگ و بوی دیگری دارند؛ معمولاً با خوراکی‌های محلی خود از مهمانانشان پذیرایی می‌کنند و غرفه‌داران لباس‌های محلی به تن دارند. غرفه‌های نشریات استانی بیانگر فرهنگ خاص هر استان هستند و در راهروهای فرعی نمایشگاه مطبوعات قرار گرفته‌اند.

 

درواقع می‌توان گفت، هرچند وضعیت جانمایی نشریات استانی در نمایشگاه مطبوعات بعضاً از سوی عده‌ای از اهالی رسانه مورد انتقاد واقع می‌شود اما این موضوع هم از گرمی استقابل آنان از بازدیدکنددگان نکاسته است.

خبرنگار در گفت‌وگو با چند نفر از مدیران غرفه‌های استانی، ارزیابی آنها از وضعیت حضور نشریات استانی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات را جویا شده است.

نایب رییس خانه مطبوعات در همدان و مدیر مسؤول هفته نامه فرهنگ ملایر درباره‌ی وضعیت نشریات استانی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: خوشبختانه امسال نمایشگاه مطبوعات با استقبال خوبی مواجه شده است و واقعاً مشخص است که وزارت فرهنگ و ارشاد به برگزاری این نمایشگاه بها داده است اما در حق نشریات استانی و ادارات کل استانی ظلم شده است.

او با اشاره به جانمایی نشریات استانی در نمایشگاه مطبوعات امسال، یادآور شد: فضایی که برای نشریات محلی در نظر گرفته شده فضای بسیار کم رفت و آمدی است و از نظر نور هم شرایط مناسبی ندارد. طبیعی است که مخاطبان از این قسمت‌ها کمتر رفت و آمد کنند و از همان راهروی اصلی که رسانه‌های سراسری در آن واقع شده است عبور می‌کنند؛ این در حالی است که رسانه‌های سراسری و رسمی به اندازه کافی شناخته شده‌اند و دیگر نیازی به معرفی خود ندارند.

مسؤول غرفه همدان گفت: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌کنم که توجه بیشتری به نشریات محلی و استانی که بعضا با تلاش بسیار نشریاتشان را تهیه می‌کنند داشته باشند.

همچنین مسؤول غرفه استان قزوین درباره وضعیت نشریات استانی و محلی در نمایشگاه مطبوعات امسال، گفت: به طور کلی حضور رسانه های استانی در نمایشگاه مطبوعات اتفاق خوب و مطلوبی است چرا که می‌تواند باعث جذب مخاطب‌هایی شود که صرفا خاص استان نیستند و علاوه بر این باعث می‌شود تا بتوانند با رسانه‌های دیگر ارتباط برقرار کنند و با فضای رسانه‌ای کشور نیز آشنا شوند.

او درباره وضعیت جانمایی غرفه های استانی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: هر ساله جانمایی غرفه‌های استانی به شیوه‌ای بوده است که خیلی به چشم نمی آمدند و می‌توان گفت متاسفانه وضعیت خیلی مطلوبی ندارند.

مسؤول غرفه استان بوشهر جنوبی نیز در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از حضور رسانه‌های استانی در نمایشگاه مطبوعات امسال چیست؟ گفت: همانند سال های گذشته غرفه های استانی از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیستند. همچنین جانمایی غرفه‌های استانی در نمایشگاه اصلا مناسب نیست و به همین خاطر مخاطب چندان هم ندارند.

او یادآور شد: قسمت های خوب نمایشگاه به رسانه های شناخته شده اختصاص دارد؛ البته وضعیت جانمایی غرفه های استانی سال گذشته از این جهت که به درب اصلی نزدیک‌تر بود، بهتر بود. این در حالی است که غرفه‌های استانی باید به صورتی جانمایی شوند که در نمایشگاه مطبوعات بیشتر دیده شوند و مخاطب بیشتری داشته باشند. اگر بشود برای غرفه‌های استانی که با مشکلاتی که وجود دارد،  از نقاط مختلف کشور در نمایشگاه حضور پیدا می کنند شرایط بهتری فراهم کنند، وضعیت نشریات استانی بهتر خواهد شد.

همچنین مسؤول غرفه استان چهارمحال و بختیاری که با لباس محلی این استان در نمایشگاه مطبوعات حضور پیدا کرده است، درباره وضعیت جانمایی غرفه‌های استانی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، گفت: از جانمایی غرفه‌ها راضی نیستم و کاملا مشخص است که رایگان صورت گرفته است. جاهای خوب به رسانه های سراسری رسیده است و موقعیت غرفه های استانی مناسب نیست.

او درباره‌ی علت پوشش محلی خود در نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: ما معتقدیم که لباس هر قوم فرهنگ آن است. لباس محلی قوم خود را به این خاطر در نمایشگاه مطبوعات پوشیدم تا مردم بیشتر با فرهنگ و لباس ما آشنا شوند. ما فرهنگ‌های زیادی داریم و مراسم عزا و شادی‌مان از پشتوانه‌های فرهنگی برخوردارند. معتقدم اگر از این فرهنگ‌ها در جامعه فعلی الگوبرداری شود بسیاری از مشکلات فعلی‌مان برطرف خواهد شد.

 

منبیع:ایسنا