سوغات ملایر”

 قالی، کشمش(مانیزان)، شیره انگور(مانیزان)، باسلق(مانیزان)، سجوق، سبزه(جوزان)، وفتیروگردو گماسا_ مویز، عسل و کلوچه(کلوا)، خیارشور(سامن)، آلو بخارا و لواشک (طجر) مبل و منبت کاری؛ از سوغاتی های شهرستان ملایر میباشند. شیره انگور ملایر، به سبب داشتن تاکستانهای انگور بسیار زیاد، مشهور میباشد. سوغات ملایر شامل انگور، کشمش سبزه، شیره، خشکبار، بادام، گردو، عسل، باسلق و … است.

درباره روستاهای ملایر، همین بس که روستای ننج؛ یکی از قدیمی ترین روستاهای این شهرستان میباشد؛ به طوری که در نقشه‌های قدیم ایران تنها و تنها نام این روستا مشاهده میگردد و طبق گفته‌های اهالی این روستا از چندین روستا دورتر برای خرید مایحتاج زندگی خود به ننج می‌ آمده اند.