قلعه دامون (به معنای قلعه پایین)، در جنوب شهر ملایر قرار دارد؛ که یکی از پایگاههای مهم نظامی بهرام چوبین، سردار نامی و شورشگر خسرو پرویز ساسانی بوده است. 

 

بهرام چوبین مدت کوتاهی هم شاهنشاه ایران بود، ولی سپس بر اثر تبانی و هم پیمانی خسرو پرویز با سزار روم، تخت پادشاهی را در جنگی سخت از دست داد.

بر اساس نقلهایی، بهرام چوبین از اهالی همین منطقه بوده؛ که از سربازی به سرداری خسرو پرویز ساسانی رسید.

اکنون هم بسیاری از مردم ملایر نام خانوادگی چوبین دارند و خود را از نسل بهرام چوبین می دانند.