ستاد اقامه نماز
     ستاد مبارزه با مواد مخدر
     ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 

 

 

 

ستاد اقامه نماز

آدرس : ملایر خیابان رستگار مومنی
کد شهر : 081
تلفن : 32227646

 

ستاد مبارزه با مواد مخدر

آدرس : ملایر بلوار نبوت
کد شهر : 081
تلفن : 33348020 - 128

 

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

آدرس : ملایر خیابان طاهر نیا
کد شهر : 081
تلفن : 33227009