بنیاد مسکن
     بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 

 

 

بنیاد مسکن

آدرس : ملایر بلوار آزادی
کد شهر : 081
تلفن : 32216041 - 32216051

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران

آدرس : ملایر میدان سرداران شهید
کد شهر : 081
تلفن : 4-32216031