لیست تمام سازمانها

 

 

 

 

 

سازمان دانش آموزی

آدرس : ملایر بلوار خرداد
کد شهر : 081
تلفن : 32227031 - 32231820

 

سازمان خدمات درمانی نیروی مصلح

آدرس : ملایر خیابان طلوعی
کد شهر : 081
تلفن : 32222246

 

سازمان تبلیغات اسلامی

آدرس : ملایر شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 32218096 - 32221377 - 32227677

 

سازمان تاکسیرانی

ملایر : ملایر بلوار آزادی
کد شهر : 081
تلفن : 32240770

 

سازمان نظام مهندسی نمایندگی ملایر

آدرس : ملایر، خیابان سعدی، روبروی دبیرستان دخترانه فاطمیه، ساختمان نظام مهندسی ساختمان ملایر
کد شهر : 081
تلفن مسئول نمایندگی : 32281222
تلفن واحد گاز : 32281422
دورنگار : 32281322
ایمیل : info@malayereng.ir

 

سازمان تلیغات اسلامی

آدرس : ملایر سه راه امیر کبیر
کد شهر : 081
تلفن : 32220067 - 32221377 - 32227677

 

سازمان تعاون روستایی

آدرس : ملایر خیابان شهید طلوعی
کد شهر : 081
تلفن : 32222246

 

سازمان ملی جوانان

آدرس : ملایر بلوار بهشتی
کد شهر : 081
تلفن : 4-33348001