لیست تمام کانون ها و اردوگاه ها

 

 

 

 

 

اردوگاه فجر

آدرس : ملایر شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 32221071

 

کانون قرآن

آدرس : ملایر خیابان حمزه لویی
کد شهر : 081
تلفن : 32220067

 

کانون فرهنگی و تربیتی امام خمینی

آدرس : ملایر بلوار 15 خرداد
کد شهر : 081
تلفن : 32221448 - 32227031

 

کانون فرهنگی و هنری شهید بهشتی

آدرس : ملایر میدان امام خمینی
کد شهر : 081
تلفن : 32232510

 

کانون فرهنگی و هنری انصارالحسین

آدرس : ملایر بلوار ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 33331313

 

کانون فرهنگی و تربیتی مدرس

آدرس : ملایر خیابان وفایی
کد شهر : 081
تلفن : 33222147 - 32227031

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 2

آدرس : ملایر خیابان عاشورا
کد شهر : 081
تلفن : 32220915

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 1

آدرس : ملایر خیابان امیر کبیر
کد شهر : 081
تلفن : 32223170

 

کانون بازنشستگان مستمری بگیر

آدرس : ملایر خیابان شهید رجایی
کد شهر : 081
تلفن : 32233270

 

کانون آموزش قرآن

آدرس : ملایر خیابان تیموری
کد شهر : 081
تلفن : 32220067

 

کانون فرهنگی هنری نبی اکرم

آدرس : ملایر بلوار 15 خرداد
کد شهر : 081
تلفن : 32212269

 

بسیج جوانان

آدرس : ملایر بلوار پاسداران
کد شهر : 081
تلفن : 33344113

 

کانون بازنشستگان نیروی مسلح

آدرس : ملایر خیابان شهید طلوعی
کد شهر : 081
تلفن : 32229696