لیست تمام ورزشگاه ها

 

 

 

 

 

ورزشگاه شهدا

آدرس : ملایر بلوار پاسداران
كد شهر : 081
تلفن : 33343385

 

زمین چمن تختی

آدرس : ملایر خیابان امیرکبیر
كد شهر : 081
تلفن : 32225488

 

زمین چمن اقدسیه

آدرس : ملایر خیابان شهدا
كد شهر : 081
تلفن : 33335255

 

ورزشگاه چندمنظوره بانوان

آدرس : ملایر شهرک ولیعصر
كد شهر : 081
تلفن : 33333000

 

ورزشگاه تختی

آدرس : ملایر خیابان امیرکبیر
كد شهر : 081
تلفن : 33222974

 

ورزشگاه پوریای ولی

آدرس : ملایر خیابان حمزه لویی
كد شهر : 081
تلفن : 33349050

 

ورزشگاه انقلاب

آدرس : ملایر خیابان سعدی
كد شهر : 081
تلفن : 32233037

 

ورزشگاه استقلال

آدرس : ملایر خیابان شهدا
كد شهر : 081
تلفن : 33349055

 

ورزشگاه الهیه

آدرس : ملایر خیابان رسالت
كد شهر : 081
تلفن : 33347050