سینما بهمن
     تالار قرآن
     تالار اجتماعات فرهنگیان
     تالار اجتماعات خانه معلم
     دفتر صدا و سیما ملایر

 

 

سینما بهمن

آدرس :  ملایر - خیابان خیام
کد شهر : 081
تلفن : 32222453

وب سایت: http://cinemabahman.blog.ir/

 

تالار قرآن

آدرس : ملایر - خیابان رستگار مومنی
کد شهر : 081
تلفن : 32227670

 

تالار اجتماعات فرهنگیان

آدرس : ملایر - خیابان معلم
کد شهر : 081
تلفن : 32222202

 

تالار اجتماعات خانه معلم

آدرس : ملایر - خانه معلم میدان بابک
کد شهر : 081
تلفن : 32233337

 

دفتر صدا و سیما ملایر

آدرس : ملایر - دفتر خبری شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 33348485