دفاتر پلیس +10
     پلیس 110
     کلانتری 13 فرهنگیان
     کلانتری 12 پاسداران
     کلانتری 11 شهدا

 

 

دفاتر پلیس +10

آدرس : ملایر - خيابان شهدا سه راهی اميركبير طبقه فوقانی فروشگاه كارگر
کد شهر : 081
تلفن : 32250412

آدرس : ملایر - ميدان آزادگان - خ مصطفی خمينی (اراك) - روبروی انبار شركت نفت
کد شهر : 081
تلفن : 32211838

 

پلیس 110

آدرس : ملایر - بلوار بهشتی
کد شهر : 081
تلفن : 110 - 33349100 - 33345550

 

کلانتری 13 فرهنگیان

آدرس : ملایر - بلوار انقلاب
کد شهر : 081
تلفن : 33346004

 

کلانتری 12 پاسداران

آدرس : ملایر - بلوار سیف الدوله
کد شهر : 081
تلفن : 32222226 - 23345550

 

کلانتری 11 شهدا

آدرس : ملایر - خیابان شهدا
کد شهر : 081
تلفن : 33345550 - 32222797