لیست تمام ادارات

 

 

 

 

 

اداره گاز

آدرس : ملایر بلوار آزادی
کد شهر : 081
تلفن : 32216457 - 194

 

اداره تربیت بدنی

آدرس : ملایر خیابان امیرکبیر
کد شهر : 081
تلفن : 32222611 - 32223974

 

اداره بازرگانی

آدرس : مللایر شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 33333800

 

اداره گذرنامه

آدرس : ملایر بلوار انقلاب
کد شهر : 081
تلفن : 33333504

 

اداره امور برق

آدرس : ملایر خیابان تختی
کد شهر : 081
تلفن : 5-32222883

 

اداره پست مرکزی

آدرس : ملایر خیابان شهید مصطفی خمینی
کد شهر : 081
تلفن : 33222280

 

اداره ثبت احوال

آدرس : ملایر خیابان شهدا
کد شهر : 081
تلفن : 32222005

 

اداره دادگستری

آدرس : ملایر میدان دادگستری
کد شهر : 081
تلفن : 3-33348011

 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

آدرس : ملایر میدان دادگستری
کد شهر : 081
تلفن : 33350420

 

اداره راهنمایی رانندگی

آدرس : ملایر بلوار شهید بهشتی مابین انبار مخابرات و پرسی گاز
کد شهر : 081
تلفن : 32183944

 

اداره جهاد کشاورزی

آدرس : ملایر میدان انقلاب بلوار شهید بهشتی جنب ترمینال همدان
کد شهر : 081
تلفن : 4-32226082

 

اداره مالیات و برنامه ریزی

آدرس : ملایر خیابان اراک جنب تالار زیتون
کد شهر : 081
تلفن : 6-32250014

 

اداره آموزش پرورش

آدرس : ملایر بلوار انقلاب
کدپستی : 6571837698
کد شهر : 081
تلفن :‌ 3-33488003
نمابر : 33348882
پست الكترونيكی : 5520@medu.ir

 

اداره ثبت احوال

آدرس : ملاير خيابان شهدا
کد پستی : 19514-65719
کد شهر : 081
تلفن : 32249720
تلفکس : 32249432
آدرس وب : www.sabteahval-hm.ir

 

منابع طبیعی

آدرس : ملایر میدان پاسداران
کد شهر : 081
تلفن : 33342466

 

میراث فرهنگی و گردشگری

آدرس : ملایر خیابان مصطفی خمینی
کد شهر : 081
تلفن : 32222508

 

مجتمع عالی آموزش

آدرس : ملایر بلوار پرستار
کد شهر : 081
تلفن : 14-32233113

 

اتاق اصناف ملایر

آدرس : ملایر خیابان شهید مدنی خیابان فخریه
کد شهر : 081
کارکنان : 33225077
معاونت : 32243131
ریاست : 32225895
فکس : 32228599

 

کار و امور اجتماعی

آدرس : ملایر بلوار آزادی
کد شهر : 081
تلفن : 322132311 - 32212997
فکس : 32215488

 

صندوق تعاون کشور

آدرس : ملایر خیابان شهید رجایی
کد شهر : 081
تلفن : 32228817

 

راه و ترابری

آدرس : ملایر بلوار انقلاب
کد شهر : 081
تلفن : 33334899 - 33348033
فکس : 33348022

 

دفاتر ائمه جمعه

فاضلیان
آدرس : ملایر میدان امام حسین
کد شهر : 081
تلفن : 33348082 - 33348080

 

حوزه و مدارس علمیه

برادران
آدرس : ملایر خیابان رستگار مومنی
کد شهر : 081
تلفن : 32227646 - 32220948

خواهران
آدرس : ملایر خیابان سعدی
کد شهر : 081
تلفن : 32217606 - 32217420

 

دادگستری

آدرس : ملایر شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 14-33348011

 

شورای حل اختلاف

آدرس : ملایر بلوار مدنی
کد شهر : 081
شعبه 1 و 2 تلفن : 33348900
شعبه 3 و 4 تلفن : 33342076

 

دادگاه انقلاب اسلامی

آدرس : ملایر میدان امام حسین
کد شهر : 081
تلفن : 14-33349113
فکس : 33349111

 

جمعیت حلال احمر

آدرس : ملایر بلوار بهشتی
کد شهر : 081
تلفن : 33346010 - 33346003
فکس : 33346146

 

مرکز امور جوانان

آدرس : ملایر بلوار قائم مقامی
کد شهر : 081
تلفن : 32213221

 

پرسی گاز

آدرس  : ملایر بلوار بهشتی
کد شهر : 081
تلفن : 2-33345551

 

ثبت اسناد و املاک

آدرس : ملایر بلوار نبوت
کد شهر : 081
تلفن : 89-33480088

 

تعزیرات حکومتی

آدرس : ملایر بلوار آزادی
کد شهر : 081
تلفن : 32233349

 

بهزستی

آدرس : ملایر خیابان شهدا
کد شهر : 081
تلفن : 4-33349092

 

پزشکی قانونی

آدرس : ملایر شهرک ولیعصر
کد شهر : 081
تلفن : 33333077

 

استاندارد و تحقیقات صنعتی

آدرس : ملایر خیابان رجایی
کد شهر : 081
تلفن : 32222550

 

صنایع دستی

آدرس : ملایر خیابان سعدی
کد شهر : 081
تلفن : 32210068

 

انجمن اسلامی اتحادیه دانش آموزان

آدرس : ملایر خیابان سعدی
کد شهر : 081
تلفن : 32241002

 

امور آب و آبیاری

آدرس : ملایر خیابان سعدی
کد شهر : 081
تلفن : 32240022 - 32216505

 

کانون فرهنگی وهنری مهدیه

آدرس : ملایر خیابان مصطفی خمینی
کد شهر : 081
تلفن : 33222950

 

کمیته امداد امام خمینی

آدرس : ملایر بلوار 15 خرداد
کد شهر : 081
تلفن : 32216037

 

مجمع امور صنفی

ملایر : ملایر خیابان فخریه
کد شهر : 081
تلفن کارکنان : 33225077
تلفن معاونت : 32243131
تلفن ریاست : 32225895
دورنگار : 32228599

 

نهضت سواد آموزی

آدرس: ملایر میدان قائم
کد شهر : 081
تلفن : 33320442

 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی

آدرس : ملایر خیابان شهید مصطفی خمینی (ره )، جنب جايگاه شركتی
کد شهر : 081
شماره تماس : 32210074 
نمابر : 32210072

 

شرکت آب و فضلاب

اداره مركزی
آدرس : ملایر بلوار نبوت جنب آتش نشانی
کد شهر : 081
تلفن ‌: ‌4-33333501

 

شهرداری ملایر

آدرس : ملایر – خیابان شهدا – ساختمان شهرداری – کد پستی 18151-65717
کد شهر : 081
تلفن : 3-32252061 و 6-32226061
نمابر : 32227048
پایگاه اطلاع رسانی : www.Malayer.IR
پست الکترونیک : Info@Malayer.IR