سینما بهمن ملایر با نام های متعدد پیش از سال 1357 تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است و سینمای درجه یک محسوب میشود.

-سابقه فعالیت :

سینما بهمن ملایر در ابتدای فعالیت( دهه 40) با ظرفیت 600 صندلی و دو دستگاه آپارات KPT آغاز به کار کرده است. این سینما در سال 1357 تعطیل شد که مجدداً در سال 1358 توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  با نام جدید بهمن با ظرفیت 543 صندلی بازگشایی گردید.


حدودسی سال پیش آپارات به صورت دستی و زغالی کارمی کرده که بعداز بیست سال دستگاه زغالی تبدیل به لامپی می شود وازسال  93به صورت دیجیتال در می آید.

-سابقه مالکیت سینما بهمن ملایر

:
از سال 1358 تا 1368 با مالکیت و مدیریت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
از سال 1368 تا 1383 با مالکیت و مدیریت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور
از سال 1383 تاکنون با مدیریت مستقیم حوزه هنری استان همدان


نام های قدیم سینمابهمن :
سینماکوروش
سینما زاگرس
سینما قدس
سینما بهمن


مدیران سینما بهمن ملایر ازسال1360تا1393:
محمدعیدی،مسعودشریفی،مصطفی طالبی،علی مرد آور،محمدقربان محسنی، جلال ورمزیار
درجه فعلی  : درجه یک مطلوب