دریاچه مصنوعی و مجتمع تفریحی کوثر در ورودی ملایر واقع شده و دارای قسمت های مختلفی چون مجموعه فرهنگی،دریاچه مصنوعی و آبشار می باشد و مساحت آن به میزان تقریبی دو هکتار است.

 

 

دریاچه مصنوعی و مجتمع تفریحی کوثر در ورودی ملایر (ازسمت جاده همدان) واقع شده است.این مجموعه، شامل دریاچه مصنوعی به مساحت تقریبی 2 هکتار،سکوی چشم انداز،آبشار،مسجد کوثر،مجموعه فرهنگی و امکانات قایقرانی می باشد. از دیگر قسمت های پیش بینی شده میتوان از باغ پرندگان و آبشارنام بُرد.