حمام بلور ایمانی با یکصد و پنجاه سال پیشینه،با رنگ آمیزی جالب گنبد خود،جنب بازار قدیمی ملایر واقع شده است.طاق ضربی و نیم طاق ها در قسمت های مردانه و زنانه حمام به چشم می خورد.

 

حمام بلور ایمانی با 150 سال قدمت، مربوط به دوره قاجار است، زیربنای حمام بلور ایمانی  حدود 95 متر مربع میباشد که از دو قسمت جداگانه زنانه و مردانه تشکیل شده  است،وجود دو طاق ضربی گنبدی با رنگ آمیزی و اَشکال هندسی بسیار زیبا ویژگی چشمگیری به این بنا بخشیده است.،قسمت مردانه، حمام شامل شش ستون آجریست که دو طاق بزرگ مرکزی و چند نیم طاق و طاق کوچک پیرامونی برآنهااستوار شده اند. گرم خانه حمامِ مردانه نیز دارای یک طاق بزرگ مرکزی و چند طاق کوچکتر در طرفین می باشد.
"حمام بلور ایمانی" در سال 1377 به شماره 2259 در فهرست آثار ملی  ایران به ثبت رسیده است، این حمام در خیابان شهید طلوعی، جنب بازار قدیمی ملایر واقع شده است