برج بید کرپه با قدمتی هفتصد ساله در روستای بید کرپه وسطی از توابع بخش زند واقع شده است. جهت دیدبانی در ایام حمله ی اقوام لر مورد استفاده قرار میگرفت.این برج نشانگر آبادی این منطقه در زمان مذکور است.

 

برج بید کرپه  برجی آجرى می باشد که قدمت آن به 700 سال میرسد.این برج آجری دارای چهار طبقه بوده و ارتفاع آن در حدود 16 متر است. برج به شكل مخروط ساخته شده و قطر ميانى آن در طبقه سوم حدود 5/2 متر مي باشد در ساخت جبهه ى داخى و اصلى برج از خشت خام و در جبهه بيرونى آن از آجر هاى قرمز رنگ در  ابعاد مختلف و به شکل چهار گوش استفاده شده است. این بنا در روستای بید كرپه وسطی از توابع بخش زند واقع است, این برج در پی هجوم اقوام لر  كه روزگاری به غارت مناطق مركزی ایران می پرداخته اند و صرفاً جهت دیدبانی ساخته شده است. مصالح به كار رفته  در آن از سنگ ،آجر و گل  ملات است , در بدنه های طبقه فوقانی سوراخ هائی به عنوان تیركش تعبیه شده است . وجود این برج در این منطقه نشان از رونق و آبادانی این منطقه در گذشته داشته است. برج روستای بید کرپه سنگری برای تفنگ چیان خان بوده  که در برابر غارتگران در دوران طاقت فرسای گرسنگی و خشکسالی بنا نهاده شده، این برج از کف زمین تا بالا دارای 5 طبقه است، طبقه های بالایی دارای روزنه ای برای دید دید بانان و لوله های تفنگ تفنگ چیان بوده و از طبقات پایین هم به عنوان انبار استفاده میشده ، طبقه سوم که همکف پشت بام است با نردبانی موقت به طبقات بالاتر راه داشته  تا در صورت گشایش و سقوط بارو، نردبان برای جلوگیری از دسترسی به تفنگچیانِ داخل قلعه به بالا کشیده شود.