بازار سرپوشیده ملایر به شکل عرضی و طولی و در چند قسمت توسط شیخ محمد علی میرزا دولتشاه و تنی چند ساخته شده است. معماری آن ملهم از عصر صفویه و زندیه می باشد.افرادی چون مهر علیخان،ابوالقاسم خان نوری و میر فتاح آن را گسترش داده اند.

 

قدمت بازار ملایر به زمان شیخ الملوک؛ شیخ محمدعلى میرزا دولتشاه فرزند فتحعلى‌شاه، بانى شهر ملایر می‌رسد که شامل یک بازار اصلى، دو بازار فرعى، تعدادى سرا و منزل مسکونى در اطراف است
بازار اصلى ملایر از یک بازار طویل شمالى - جنوبى و یک بازار شرقى - غربى تشکیل شده که این مسیرها در محلى به نام چهار سوق با گنبدى بزرگ بر فراز آن، یکدیگر را قطع مى‌کنند.
چهار قسمت این بازار به چهار محله شهر منتهى مى‌شود. ورودى بازار در خیابان بروجردى قرار دارد. چندین تیمچه و سرا در دو جهت این بازار واقع شده است که قسمتی از آن‌‌ها مانند سراى خان و لحاف ‌دوزها از ارزش بیشترى برخوردار ند،تیمچه‌اى نیز در قسمت غربى بازار واقع شده است که سقف گنبدى بزرگى دارد. یکى از تیمچه‌ها به بازار اصلى متصل است.
بازار فرعى دوم در قسمت مسجد شیخ‌الملوک واقع شده و با چند انحنا به بازار طولى متصل مى‌شود.
سبک معماری این بازار اصیل و سنتی است و سخت تحت تاثیرالگوهای بازارهای دوره صفویه و زندیه همچون بازاروکیل قرار گرفته است.
بازار قدیمی ملایر به شیوه خطی و ارگانیک ساخته شده و دارای درب ورودی است. بازار اصلی در دوره شیخ الملوک بنا شده و افرادی چون مهرعلیخان و ابوالقاسم خان نوری و میرفتاح آن راگسترش داده‌اند.
به طور کلی پوشش سقف تمام قسمت‌های بازار، دارای طاق‌های ضربی و گنبدی آجری است و نورگیرهایی در سرتاسر آن و در دو طرف حجره ها تعبیه شده است.
مجموعه بازار سرپوشیده ملایر که شامل یک بازار اصلی معروف به بازار شیخ الملوک و 2 بازار فرعی به نام های بازار مهر علی خان و ابواقاسم خان نوری و 30 سرا و کاروانسرا و تعدادی منزل مسکونی است، در مرکز شهر و در بافت قدیمی آن قرارگرفته است ،شالوده اصلی این بازار در اواخر دوره قاجار، یعنی سال 1224 هجری در زمان حکومت شیخ الملوک و توسط وی ریخته شده است. در این بازار برخی از پیشینه های سنتی و تاریخی  به چشم میخورد و از رونق خاص و بسزایی برخوردار می باشد.
بازار قدیمی ملایر در سال 1355 با شماره ۱۲۸۶/۳ در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسید.