غارسردکوه در نزدیکی روستای سلطان آباد ملایر واقع شده است.ارتفاع آن 2240 متر و دارای چند قسمت می باشد.

یک ستون سرتاسری 2 متر ی استالاگمیت  پدیده دیدنی این غار است.

 

غار سردکوه در اطراف ملاير و در نزديکی روستای «سلطان آباد» در ارتفاع 2240 متری «سردکوه» ملاير قرار دارد. دهانه غار 25/2×35/1 متر است که با شيب تندی پايين میرود. در انتهای شيب با عبور از مدخلی سنگی به دهليز اصلی غار مي‌رسيم.
کناره راست دهليز از طريق يک رف سنگی که تخته سنگ‌های واژگون روي آن فرو ريخته است، به شاخه فوقانی غار متصل می شود. شاخه فوقانی، دهليز گشادی است به طول تقريبی 40 متر و با سقفی که ارتفاعش از 3 متر تجاوز نمیکند.
دهليز اصلي غار که خميدگي تندي دارد در طول مسیر، با انتهای غار، 5/4 متر اختلاف سطح پيدا مي‌کند. وسط غار ،وسيع و سقف آن بلند است و از معبر چاه مانندی با دو پله سنگی طبيعي میگذرد و به محوطه‌ای میرسد که با زاويه تندی به سمت بالا ادامه دارد و کف آن ناهموار میباشد.
در کنارة چپ اين محوطه و به دنبال دهليز، چند متر جلوتر يک گودالِ تنگِ چاه گونه ای وجود دارد، بر اثر ريزش تخته سنگ‌ها بر روي هم اين راه زيرزمينی به وجود آمده و دهليز اصلی غار را تشکيل داده است. غار در طول 73 متری دهليز پايان مي‌يابد. يک ستون سرتاسری 2 متری استالاگميت تنها پديده ديدنی اين غار است، در کنارة اين ستون، مدخل تنگ چاه مانندی ديده میشود،در اين حفرة تنگ 5 متری حوضچه آبی زلالی به درازای 44 و پهنای 38 سانتیمتر وجود دارد.
اين غار، غار کوچکی است که در ابعاد 5/3×5/4 متر ساخته شده و ارتفاع آن 7/1 متر است. در ديواره مقابل، سوراخی ديده میشود که از خاک پر شده است. کف غار را خاک نرمي پوشانده  که در اثر جريان آب باران در شکاف سنگ‌ها به وجود آمده است. در بدنة راست، دالان باريکی به طول 5 متر ديده مي‌شود که به علت انباشتگی خاک بايد به حالت خزیدن از آن گذشت. سر دالان به غار شماره 2 باز مي‌شود و مانند راهرويی بين آن دو غار است،اين غار، در کنار غار شماره يک قرار گرفته  و مانند دالان ساده‌ای به درازای 5/12 و پهنای 8/1 متر کشيده شده است. بلندي آن به 5/4 متر می رسد و بزرگ‌ترين غارِ این مجموعه محسوب می شود.
اين غار،عبارت است از یک  دالان تنگ و سرراست 7 متری  که در 3 متري غار شماره 2، در شيب تند بالای پرتگاه قرار گرفته است،پهناي آن 5/1 متر و به شکل سنجاق است. در پايان دالان،سوراخی به مساحت تقریبی تقريباً 3 متر وجود دارد که ورود به آن فقط برای اشخاص باريک اندام امکان‌پذير است.