گویش ملایری گویشی است که مردم شهرستان ملایر در استان همدان ایران به آن تکلم می‌کنند. زبان اهالی شهرستان ملایر آمیزه‌ای از لری و فارسی است به گونه‌ای که آن را جزئی از گویش لری ثلاثی دسته بندی می‌کنند، این نوع از گویش لری نزدیکترین گویش به فارسی است،این گویش با آن که مرز خود با فارسی معیار را به خوبی حفظ می‌کند ولی به میزان بسیار زیادی برای مردم سایر مناطق قابل فهم می‌باشد.

 

نوع گویش لری ملایر در زیرشاخه‌های گویش‌های لری شمالی قرار می‌گیرد که اندکی از گویش همدانی و همچنین لهجه اراکی تاثیر پذیرفته‌است. گویش نواحی مجاور شهرستان ملایر مانند بروجرد، نهاوند، تویسرکان و شازند با اختلاف ناچیزی مانند گویش ملایری است و تمام این موارد جزوِ گویشهای فارسی محلی لرستان یا لری محلی هستند. در نهایت باید گفت که مردم شهرستانهای ملایر، بروجرد، نهاوند و شازند تقریبا به یک گویش تکلم می‌کنند که تفاوت‌های زبانی هرکدام برای مردم سایر مناطق کشور ایران قابل شناسایی نیست و فقط خودشان این تفاوت‌های اندک را تشخیص می‌دهند. شاید بتوان گفت این نوع از گویشِ لری نزدیکترین گویش به فارسی است و با آن که مرز خود با فارسی معیار را به خوبی حفظ می‌کند ولی به میزان بسیار زیادی برای مردم سایر مناطق قابل فهم نیز می‌باشد.