علی نجفی، افتخار آفرین ملایری و قهرمان پاور لیفتینگ است. در مسابقات  پاور لیفتینگ آسیایی، که در امارات برگزار شد، در دو رشته پرس سینه و ددلیفت، موفق به کسب دو مدال طلا شد. او در رده پرس سینه، با زدن رکورد 155 کیلوگرم و در رشته ددلیفت با زدن رکورد 220 کیلوگرم، قهرمان این دو رشته شد.

علی نجفی، افتخار آفرین ملایری و قهرمان پاور لیفتینگ است.

معرفی ورزش پاورلیفتینگ :

پاورلیفتینگ یا وزنه‌برداری قدرتی، یک ورزش قدرتی است که شباهت‌هایی با ورزش وزنه‌برداری دارد. هر دو شامل بلند کردن وزنه در سه تلاش هستند.  پاورلیفتینگ می‌تواند با تجهیزات یا بدون تجهیزات اجرا شود. مسابقه به این صورت برگزار می‌شود که هر شرکت کننده می‌تواند در هر یک از حرکت ها (از بین حرکت های ددلیفت، پرس سینه و اسکات) سه حرکت، بستگی به قوانین سازمان پاورلیفتینگی که مسابقه تحت آن برگزار می‌شود، انجام می‌دهد و بهترین وزنه جابجا شده در هر یک از لیفت‌ها به عنوان وزنه‌ای که در مجموع حساب می‌شود، برای ورزشکار منظور می‌گردد.

علی نجفی، با وزن 68 کیلوگرم، در رده نوجوانان این مسابقات قرار می گیرد. در مسابقات  پاور لیفتینگ آسیایی، که در امارات برگزار شد، در دو رشته پرس سینه و ددلیفت، موفق به کسب دو مدال طلا شد. او در رده پرس سینه، با زدن رکورد 155 کیلوگرم و در رشته ددلیفت با زدن رکورد 220 کیلوگرم، قهرمان این دو رشته شد.

قبل از آن، در سال 2015، در مسابقات ترکیه، موفق به کسب دو مدال طلا  شد.

این نوجوان قهرمان، قبل از ورود به ملایر، مدال و عنوان خود را در کنار شهیدان که پهلوانان واقعی کشور ما هستند، پیشکش مقام معظم رهبری نمود و این بر اصالت ایرانی و روحیه پهلوانی این نوجوان، دلالت می کند.

آفرین بر اخلاق و جوانمردی این بزرگمرد و به امید  افتخار آفرینی های بیشتر این قهرمان...