طلای سوپر جام آسیا در دستانی یک ملایری


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر قهرمان ملایری یکبار دیگر در مسابقات  پاور لیفتینگ آسیایی خوش درخشید. علی نجفی قهرمان ملایری در دو رشته پرس سینه و ددلیفت با رکوردهای پرس سینه یکصدوپنجاه وپنج ددلیفت دویست وبیست و کسب دو طلای  این دوره از مسابقات قهرمان سوپر جام آسیا درکشورامارات شد.

 

استقبال قهرمان ملایری علی نجفی

جمعی از ورزشکاران، مسئولین و مردم ملایر خود را به مزار شهدا رساندن تا با آغوشی باز ازعلی نجفی قهرمان نوجوان پاور لیفتینگ شهرمان استقبال به عمل آورند.

این نوجوان 68 کیلویی ملایری در مسابقات پاور لیفتینگ آسیایی خوش درخشید. 

علی نجفی قهرمان ملایری در دو رشته پرس سینه و ددلیفت با رکوردهای پرس سینه یکصدوپنجاه وپنج ددلیفت دویست وبیست و کسب دو طلای این دوره از مسابقات که در کشور امارات و موسوم به سوپر جام آسیا برگزار می شد نایل به قهرمانی شد.

گفتنی است؛ این ورزشکار ارزنده در سال 2015 نیز دو طلای رشته های فوق را در مسابقات جهانی ترکیه کسب کرده بود.