دکتر علی پویان متولد ۱۳۳۲در ملایر و کارگردان و مدرس دانشگاه ودارای نشان درجه ی یک هنری٬ معادل دکترا از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است. وی مدیر جشنواره های تئاتر کشور به مدت ۵ سال بوده است.

دکتر علی پویان متولد ۱۳۳۲در ملایر و کارگردان و مدرس دانشگاه ودارای نشان درجه ی یک هنری٬ معادل دکترا از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است. وی مدیر جشنواره های تئاتر کشور به مدت ۵ سال بوده است.

از آثار دکتر علی پویان می توان به كارگرداني نمايش"بدرود امپراطور"(جان گابريل بوركمن) نوشته"هنريك ايبسن"كارگرداني نمايش"پدر" نوشته"استريندبرگ"؛ كارگرداني نمايش"سوءتفاهم" نوشته"آلبر كامو"؛كارگرداني نمايش"گفت‌وگوي شبانه" نوشته"فردريك دورنمات"؛ كارگرداني نمايش"قبل از ناشتايي" نوشته"يوجين اونيل"؛ كارگرداني نمايش"خواستگاري" نوشته"آنتوان چخوف"؛ كارگرداني نمايش"آن كه گفت آري، آن كه گفت نه" نوشته"برتولت برشت"؛ كارگرداني نمايش"زن نيك ايالت سچوان" نوشته"برتولت برشت"؛ بازي در مجموعه تلويزيوني"طبل توفاني" ٬ بازي در مجموعه تلويزيوني"پرومته در زنجير" ٬ بازي در مجموعه تلويزيوني"مجسمه آزادي"٬ بازي در فيلم سينمايي"بحران"٬ بازي در فيلم سينمايي"بچه‌هاي طلاق" ٬ بازي در فيلم سينمايي"چشم‌هايم براي تو"٬ بازي در فيلم سينمايي"پيكرتراش" ٬ كارگرداني هنري مجموعه تلويزيوني"رفتار با كودك"؛اشاره کرد.

 

مشخصات فردی

نام : علی

نام خانوادگی : پویان

تاریخ ومحل تولد:1332 -ملایر

مدرک تحصیلی: دکترای هنر

سابقه تدریس: حدود23سال

رشته تحصیلی: کارگردانی تئاتر


سوابق هنری

سال 1349: بازیگری در22نمایش

سال 1354 : کارگردانی حدود30نمایش

سال 1356: ورود به دانشکده هنرهای دراماتیک

سال 1360: دریافت لیسانس در رشته کارگردانی

سال 1360تاکنون: فعالیت در زمینه تئاتر وسینما به عنوان بازیگر و کارگردان و نقد  ونظر پیرامون تئاتر وسینما.

سال 1370: ورود به دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد وتحصیل دراولین دوره فوق لیسانس باگرایش کارگردانی

سال1372:  دریافت مدرک فوق لیسانس و آغاز همکاری با دانشگاه به عنوان مدرس

سال 1373تاکنون:  ادامه فعالیتهای هنری در تئاتر ،سینما  ، صداوسیما

موقعیتهای فرهنگی واجرایی

کارشناس امورفرهنگی(سال1355-1358)

کارشناس امورهنری(سال 1359-1365)

کارشناس وکارگردان تئاتر(سال 1365-1375)

مشاور اجرایی رییس مرکزهنرهای نمایشی (سال 1375-1384)

کارشناس رسمی دادگستری درامورفرهنگی (ازسال 1378...)

تحقیق وپژوهش

1-تحقیق میدانی درزمینه تعزیه ونمایش ایرانی

2-تحقیق و پژوهش مخاطب شناسی درهنرتئاتروسینما

3-تحقیق و پژوهش پیرامون موسیقی وفرم درتعزیه

4-تحقیق و پژوهش پیرامون سیرتحول ودگرگونی تئاتردر جشنواره های گوناگون

5-تحقیق و پژوهش پیرامون نقش رسانه های ارتباطی (تئاتر وسینما)درپیشبردجامع

6-تحقیق و پژوهش پیرامون هنر وتئاتر درشکل گیری شخصیت کودکان ونوجوانان

7-بررسی آثار واندیشه های بزرگ درزمینه تئاتر دراروپاوآمریکا

8-تحقیق و پژوهش پیرامون پیدایش تئاتر درسرزمین آفریقا

9-تحقیق و پژوهش باهدف تدوین طرح درس برای دروس هنر وشیوه آموزش آن

10-سفرتحقیقاتی به یونان و ترکیه به منظورپژوهشهای فرهنگی وهنری از این دو سرزمین تا سال 1386

همکاری بادانشگاه وعضویت درمجامع هنری

1-حضور وهمکاری درحدود40پایان نامه مقطع (کارشناسی وکارشناسی ارشد )به عنوان استادراهنما ومشاور وداور

2-مشاور هنری واجرایی به مدت 3سال درمرکزهنرهای نمایشی

3-عضوشورای تخصصی تئاتر به مدت یک سال وهمکاری بابنیادفرهنگی وهنری رودکی

4-عضوشورای ساخت تئاتر به مدت3سال درمرکزهنرهای نمایشی

5-عضویت درانجمن بازیگران وکارگردانان تئاتر وسینما

6-حضوردرجشنواره های بین المللی

7-برنامه ریزی واجرای بیش از50تئاتر (داخلی –خارجی)

8-تحقیق وپیرامون مشاهیربزرگ ایران چون فردوسی –رودکی و....

9-مشاوراجرایی-  دانشکده هنرومعماری

10-مشاور ریاست کمیسیون فرهنگی وهنری شورای شهرتهران

11-کارگردانی نمایشهایی چون:مرگ یزدگرد –چنین گفت سیمرغ- پروفند درزنجیر- گفتگوی شبانه-پدر-قبل ازناشتایی- بدرودامپراطور- رودکی وکوریولانوس...

12-فعالیت درسینماوبازی درفیلم هایی چون ابلیس –بحران –بچه های طلاق-هیس دخترها فریادنمی زنند و...

13-بازی درسریالهای طبل توخالی-کلاه پهلوی-رفتارباکودک-خون جوشان محراب عشق و...

14-عضوپیوسته انجمن بازیگران وکارگردانان خانه تئاتر وسینما