• مراکز بهداشت و خدمات درمانی

  ۱۳۹۴/۱۰/۱۲     ۰۱:۳۵:۵۶
  مراکز بهداشت و خدمات درمانی

       لیست تمام مراکز بهداشت و خدمات درمانی

   

   

   

 • بیمارستان ها

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۸     ۰۱:۳۴:۱۹
  بیمارستان ها

       بیمارستان فخریه
       بیمارستان غرضی
       بیمارستان مهر
       بیمارستان امام حسین (ع)
       درمانگاه فرهنگیان ملایر

   

 • مراکز سونوگرافی و فیزیوتراپی

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۷     ۱۸:۰۰:۳۶
  مراکز سونوگرافی و فیزیوتراپی

       لیست تمام مراکز سونوگرافی و فیزیوتراپی

   

   

   

   

 • داروخانه ها

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۷     ۰۱:۳۵:۳۶
  داروخانه ها

       لیست تمام داروخانه ها

   

   

   

   

 • آزمایشگاه ها

  ۱۳۹۴/۰۸/۲۶     ۰۱:۳۴:۵۵
  آزمایشگاه ها

       لیست تمام آزمایشگاه ها