• سینما و تالارها

  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰     ۰۱:۴۸:۲۷
  سینما و تالارها

       سینما بهمن
       تالار قرآن
       تالار اجتماعات فرهنگیان
       تالار اجتماعات خانه معلم
       دفتر صدا و سیما ملایر

   

 • کانون ها و اردوگاه

  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴     ۱۳:۰۹:۰۸
  کانون ها و اردوگاه

       لیست تمام کانون ها و اردوگاه ها

   

   

   

   

 • ورزشگاه ها

  ۱۳۹۴/۰۹/۲۸     ۰۱:۴۹:۰۷
  ورزشگاه ها

       لیست تمام ورزشگاه ها

   

   

   

   

 • هیأت ها-مهدیه و حسینیه ها

  ۱۳۹۴/۰۹/۰۷     ۱۸:۰۹:۱۱
  هیأت ها-مهدیه و حسینیه ها

       لیست تمام هیأت ها، مهدیه و حسینیه ها

   

   

   

 • مساجد

  ۱۳۹۴/۰۹/۰۷     ۰۱:۴۹:۲۷
  مساجد

       لیست تمام مساجد

   

   

   

 • نشریات - وب سایتها

  ۱۳۹۴/۰۹/۰۴     ۱۳:۲۲:۲۸
  نشریات - وب سایتها

       لیست تمام نشریات - وب سایتها

   

   

   

 • کتابخانه ها

  ۱۳۹۴/۰۸/۳۰     ۰۱:۴۸:۵۲
  کتابخانه ها

       کتابخانه عمومی ولایت
       کتابخانه عمومی دانشجو
       کتابخانه عمومی شهید بهشتی
       کتابخانه عمومی علامه امینی
       کتابخانه عمومی علامه مجلسی