مشاهده گروه آگهی ها ...

  • عنوان آگهی
    صدور کشمش به ارمنستان
  • گروه آگهی
  • تلفن ثابت
    ۳۷۴۱۰۲۷۳۳۵۷     ۳۷۴۱۰۲۷۲۷۵۲
  • آدرس
    ایروان - ارمنستان ، خیابان باقرامیان ۳۱ آپارتمان ۵

اینشرکت مایل به است مقدار بیست تن کشمش برای مصرف در پخت کیک و شیرینی از تولید کنندگان به ارمنستان وارد نماید.

چنانچه محصول در حد اعلا باشد ، در نظر است که ماهانه بیست تن بطور مرتب وارد نمائیم

بسته بندی در کارتنهای بدون مارک تجاری باید باشند.

اصل اسناد از جمله گواهی مبدا ، بهداشت ، استاندارد ، بسته بندی و توزین ، فاکتور و بیمه نامه تا مقصد ایروان قبلا باید ارائه شود.

ترتیب حمل توسط اینشرکت انجام خواهد شد.

لطفا تولید کنندگان پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند.

احتراما

واهه مکرتیچیانس